Πρόσφατες Δημοσιεύσεις 

 

. ''Complications of fat transfer for Breast Augmentation''

     https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-017-0911-2 

• " Inflammatory Linear Verrucus Epidermal Nevus-Case report" (e-poster)                        10th HESPRAS Conference of Plastic Surgery, Athens-Greece 10-11/2013
• "Gluteal lift after massive weight loss"                                                                                     7th Congress of the Surgical Treatment of Obesity (poster) Athens-Greece 05/2011
• "Thigh lift after massive weight loss"                                                                                         7th Congress of the Surgical Treatment of Obesity (poster) Athens-Greece 05/2011
• "Plastic surgeries after massive weight loss"                                                                          7th Congress of the Surgical Treatment of Obesity (poster) Athens-Greece 05/2011
"Abdominal wall and peritoneum defects closure by components separation technique and synthetic mesh covered by the deepithelialised skin of the exomphalos sac"  (e-poster) 16th Congress of the International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Vancouver, 05/2011


     Ιατρείο

 

 

Επιστημονικός Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής Διαγνωστικού Κέντρου Αιμοδιάγνωση (Polymed),                   

Χαριλάου Τρικούπη 197, Κηφισιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Διευθυντής     

Seneca Medical Group.       Athens Clinic

Λεωφόρος Μεσογείων 2-4

Αθήνα